1/1

PESCARA NOWY CHODNIKI

PP Soft Friese

13 mm

224.000

2750 gr.

Waga za M2

Materiał

Wysokość Runa

Punktów