1/1

ALFA NOWA

POLYESTER

8 mm

235.200

1350 gr.

Waga za M2

Materiał

Wysokość Runa

Punktów